Obchodní podmínky

I. Stanovení pojmů

 • Portál – webová stránka fitlesson.com
 • Provozovatel – právnická osoba provozující portál. Je jí společnost Netter s.r.o., IC: 04734131, sídlem Dvořákova 230, Opatovice nad Labem, 533 45.
 • Trenér – uživatel poskytující tréninkové služby či služby spojené se zdravím, registrující se na portálu
 • Profil – informace o trenérovi dostupné návštěvníkovi stránek
 • Návštěvník – uživatel stránek, který potenciálně vyhledává služby Trenéra

II. Trenér

A. Profil

 1. Trenér má možnost registrace a vyplnění svého profilu na portálu.
 2. Trenér nesmí na svém profilu v popisu své činnosti zveřejňovat kontaktní informace jako je telefon, email nebo odkaz na webovou stránku.

B. Zrušení profilu

 1. Profil můžete kdykoliv zrušit písemnou žádostí zaslanou Provozovateli. Profily mažeme ručně po kontrole do 2 pracovních dnů.
 2. Provozovatel si vyhrazuje právo profil smazat dle svého uvážení.

III. Postup poptávky

 1. Poptávku zakládá Návštěvník vytvořením nezávazné objednávky na profilu trenéra.
 2. Pověřená osoba Provozovatelem následně poptávku zkontroluje, kontaktuje trenéra a zjistí, zdali má trenér o poptávku zájem. Následně zkontroluje vhodnost objednaných služeb.
 3. Po kontrole je Návštěvníkovi vygenerován pokyn k platbě.
 4. V případě, že Návštěvník poptávku zaplatí, je vzájemně předán kontakt mezi Trenérem a Návštěvníkem.
 5. Trenér poskytne objednané služby, nebo část z nich, Návštěvníkovi.
 6. Návštěvník potvrdí, že je spokojen se službami Trenéra. Potvrzení proběhne přes Portál nebo písemně emailou zprávou Provozovateli.
 7. Provozovatel uvolní peněžní prostředky za zaplacenou poptávku Trenérovi vyplacením na jeho účet.
 8. Poplatek za tuto službu je 35% z hodnoty poptávky. 30% v případě, že si trenér na své webové stránky umístí odkaz na Portál.

IV. Řešení sporů

 1. V případě, že v procesu poptávky není Návštěvník spokojen se službami Trenéra a podá písemnou žádost o vrácení zaplacené poptávky, přistupuje se k této události individuálně. Provozovatel zjistí, zdali služby poskytnuté trenérem vyhovovaly standardům obdobně poskytovaných služeb. Na základě informací od Trenéra a Návštěvníka a dle odborného úsudku třetí strany, která je reprezentována jiným trenérem vybraným z Portálu, se Provozovatel rozhodne o oprávněnosti této žádosti.
 2. Návštěvník nemá nárok na vrácení zaplacené poptávky v případě, že byly poskytnuty služby dle standardu a výsledky (např. úbytek váhy, zvýšení výkonnosti) se nedostavily.
 3. Návštěvník má nárok na vrácení zaplacené poptávky v případě, že
  1. se Trenér nedostaví na schůzku nebo přestane jakkoliv komunikovat,
  2. neposkytne kvalifikovaný dohled na tréninkem,
  3. neposkytne řádný jídelníček a trénikový plán bez předchozí analýzy Návštěvníka.

V. Platby

 1. Platby kartami zajišťuje společnost Braintree.
 2. Provozovatel neuchovává žádné údaje o platebních kartách na svém portálu či jinde. Od společnosti Braintree dostane pouze potvrzení o zaplacení.

VI. Osobní údaje

 1. Všechny osobní údaje jsou uchovány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění.
 2. Údaje budou využity pouze pro zákonné potřeby provozovatele serveru.
 3. Provozovatel shromažďuje se souhlasem uživatelů osobní údaje.
 4. Uživatel akceptováním těchto podmínek  dává provozovateli svůj souhlas se shromažďováním, zpracováním a zveřejňováním vybraných osobních údajů.
 5. Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může uživatel kdykoliv odvolat, a to elektronicky na adresu info@fitlesson.cz, telefonicky, případně písemně na adresu provozovatele.